Knjiga je zajednički projekat Deska Kreativna Evropa Srbija i Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Desk je prošlog oktobra, zajedno sa Bitefom, organizovao međunarodnu konferenciju: Bitef i kulturna diplomatija: pozorište i geopolitika. Konferencija je osvetlila značaj Bitefa kao festivala na razmeđi istoka i zapada, platforme za susret različitih kultura, ispitujući delovanje Mire Trailović i Jovana Ćirilova, koje je Beograd upisalo na svetsku pozorišnu i političku mapu. 

Knjiga donosi tekstove u kojima je reč o ključnim pitanjima kulturne diplomatije (meka moć) u svetlu novih geopolitičkih odnosa: kulture straha, poniženja i nade (Mojsi), preispitujući značaj ideologije i političkog delovanja koje instrumentalizuje kulturu. Autori, od Velike Britanije do Južne Afrike, Argentine i Turske, pišu o izazovima savremene multi/unipolarne situacije, produbljene ekonomskom krizom i migracijama s jedne, a političkim populizmom s druge strane. Veći broj radova bavi se ulogom festivala, a posebno Bitefa u tim procesima, mogućnostima interkulturalnog dijaloga, vođenja tzv. kulturne diplomatije odozdo.

Drugi deo knjige predstavlja rezultate ekspertskih „radnih stolova“ održanih posebno za različite oblasti kulture (muzika, izvođačke umetnosti, književnost itd.) aprila 2016. na inicijativu Deska Kreativna Evropa Srbija. Desk pored promocije samog programa, inicira i projekte od šireg značaja za razvoj međunarodne saradnje sektora kulture u Srbiji, pa je stoga zadatak svakog radnog stola bio da donese konkretne preporuke za razvoj međunarodne saradnje u Srbiji. Ti rezultati publikovani su u IV poglavlju, a u V poglavlju dat je pregled međunarodne saradnje kulturnih organizacija Srbije (2010-2016).