Savremena nemačka drama predstavlja nastavak višegodišnjeg poduhvata izdavačke kuće Zepter Book World - objavljivanje dramskog stvaralaštva velikih svetskih jezika i kultura. Nakon pregleda francuske, američke i ruske savremene dramske književnosti, dolazimo do nemačkog govornog područja - Nemačke, Austrije i Švajcarske - do kraja 2017. godine pred čitaocima će se u trotomnom pregledu, koji pokriva period od 1945. do 2008, naći ukupno 36 dramskih tekstova. Među tekstovima se nalazi 20 novih prevoda dramskih pisaca koji su stručnoj javnosti bili manje poznati, poput Hajnara Kipharta (Slučaj Roberta Openhajmera), Karla Cukmajera (Đavolov general), Petera Haksa (Brige i moć), Folkera Brauna (Hince i Kunce), Ulriha Plencdorfa (Novi jadi mladog V.), Tomasa Braša (Lovely Rita), Petera Turinija (Jozefi Marija), Ernsta Jandla (Iztuđine) ili Ursa Vidmera (Top Dogs).  U ovom izboru dramskih pisaca nalaze se, naravno, i nezaobilazna imena dramskog stvaralaštva kao što su B. Breht, H. Miler, M. Friš, F. Direnmat, B. Štraus, R.V. Fazbinder, P. Handke, T. Bernhard, E. Jelinek i mnoga druga.

Svaki tom posvećen je specifičnom periodu političke i društvene istorije germanofonih zemalja. Prvi tom počinje tekstovima koji su nastali neposredno po završetku Drugog svetskog rata, a okončava se previranjima koja su obeležila 1968. godinu. Drugi tom obuhvata dramsko stvaralaštvo od 1968. do 1989, dakle, do pada Berlinskog zida. A završni, treći tom, predstavlja period od 1989. do 2008. godine, kada izbija aktuelna svetska ekonomska kriza.

Trotomnu antologiju zaokružuju sledeći analitički tekstovi: predgovori teatrologa dr Ivana Medenice, uvodna reč priređivača, tekst književnog istoričara dr Nikoline Zobenice, te prilog dramaturga Angele Obst u trećem tomu. Antologiju u sva tri toma upotpunjuju i beleške o piscimasa bibliografskim i teatrografskim podacima.