Igor Koruga, photo Vladimir Opsenica

Igor Koruga, photo Vladimir Opsenica

IGOR KORUGA je umetnik u oblasti izvođačkih umetnosti (ples i koreografija). Član je organizacije Stanica - Servis za savremeni ples u Beogradu, kao i Udruženja baletskih umetnika Srbije. Član je i regionalne mreže i platforme za ples - Nomad Dance Academy. Kao izvođač, koreograf i dramaturg, sarađivao je lokalno, regionalno i u inostranstvu sa različitim umetnicima, pozorištima i umetničkim organizacijama (Danses Hus Stokholm, Habbel am Ufer /HAU/ Berlin, Uferstudios Berlin, TanzFabrik Berlin, TanzQuartier Beč, Rosas danst Rosas i PARTS Brisel, Bitef teatar Beograd , Teorija koja hoda /TkH/ itd..). Radio je u okviru više mreža i platformi za ples u Evropi - LifeLongBurning (LLB), Departures and Arrivals (DNA), APAP; autor je više predstava, među kojima se ističu Samo moje (2016), Impasse (2015), Na Traci (2014), Expose (2013), Temporaries (2012). Igor je diplomirao na studijama iz etnologije i antropologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, kao i na odseku  Solo/Dance/Authorship na Univerzitetu umetnosti i edukativnom plesnom centru (HZT) u Berlinu. Bio je stipendista plesnih edukativnih programa Nomad Dance Academy i DanceWeb, kao i Kancelarije gradonačelnika Berlina.