OKRUGLI STOLOVI foto Jelena Janković

OKRUGLI STOLOVI foto Jelena Janković

U okviru pratećeg programa Susreti sa autorima, Bitef nastavlja da neguje tradiciju javnih polemika između svojih autora i njihove publike. Od osnivanja Festivala, ovaj program zamišljen je kao prostor u kom se autori predstava iz glavnog programa susreću sa Bitefovom publikom da bi razgovarali o predstavama, procesima, umetničkim načelima, temama koje predstave pokreću, ali i o širem društvenom kontekstu u okviru kog su nastale. Svi značajni autori koji su u prethodnih pedeset godina prikazali svoj rad na Bitefu bili su učesnici ovog programa, a svi vođeni razgovori su snimljeni, transkribovani i sačuvani u festivalskom arhivu, kao i u legatu Jovana Ćirilova, koji se čuva u Arhivu Grada Beograda.

Transkripti ovih razgovora dokumenti su od neprocenjive važnosti za istraživače, istoričare, umetnike, ali i publiku zainteresovanu za istoriju i značaj Bitefa. Počevši od vremena Hladnog rata, kada je ovaj Festival bio jedina tačka pozorišnog susreta Istoka i Zapada, a Susreti sa autorima prilika da najznačajniji pozorišni umetnici razmene svoja mišljenja i iskustva, ovaj program je nekoliko puta promenio svoj naziv i formu, prateći duh vremena i različite trendove u okviru svetske scene izvođačkih umetnosti. Poznat pod imenima Susreti sa stvaraocima, Susreti sa publikom, Tematski susreti sa publikom, i najzad: Susreti sa autorima, ovaj program nije menjao svoju suštinu: bio je i ostao prostor za sređivanje utisaka nakon pogledanih predstava, ali i prostor gde publika može da postavi pitanja autorima ili komentariše njihov rad.

Format Susreta sa autorimana 51. Bitefu neće se znatno razlikovati od prošlogodišnjeg, kada je ovaj program osmišljen kao pričaonica koja se odvija jedan--na-jedan: jedan autor i jedna moderatorka; kratka i jasna pitanja; vreme za diskusiju ograničeno na 45 minuta uz obaveznu priliku da se reč da i publici. Pored autora predstava, u razgovoru će moći da učestvuju i drugi članovi njihovih trupa, zainteresovani da čuju mišljenje beogradske publike. Tokom razgovora, oni će i sedeti u publici, čime se želi postići da diskusije budu manje formalne.

Razgovori sa stranim gostima vodiće se na engleskom jeziku, a sa autorima iz Srbije i regiona, na lokalnim jezicima, uz obezbeđen prevod za strane goste.

Moderatorka Susreta sa autorima
Milena Bogavac