Prezentacija je participativna i bavi se konceptualnim mišljenjem mladih u EU projektu TCFT The Complete Freedom of Truth/Potpuna slobodaistine, koji je razvijan od 2014. do 2017. godine. Teatar Mimart je partner na projektu i Nela Antonović je, kroz Mimart metodu, istraživala konceptualno mišljenje mladih iz sedam zemalja. Ovim projektom mladi su stimulisanida pokreću važna pitanja o demokratiji i diplomatiji, te da udruženi u interkulturalne mreže zajedno utiču na pozitivne promene u društvu.

Projekat je podržao EU ERASMUS+ program i Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.