Prateći rute kojima se kreću teretni kontejneri, tragajući za kompanijama koje ih poseduju i analizirajući regulacije koje sve to omogućuju, projekat nastoji da prodre kroz pukotine neprozirne ljušture globalnog kapitalizma i ustanovi kako proizvodnja, potrošnja i cirkulacija dobara oblikuje naša razmišljanja i živote. Projekat se realizuje kroz „sesije javnog razmišljanja“, hibridni format između performansa, radionice i rasprave u kojem teretni kontejner u javnom prostoru postaje središnje mesto dijaloga i izvedbene proizvodnje znanja. Laura Kalauz, Maja Leo i Bojan Đorđev inicirali su 2013. godine umetničko-istraživački projekt Said to contain, a u proleće 2016. prevezli su se teretnim brodom iz Hamburga u Buenos Ajres, provevši 24 dana na toj logističkoj supermašini. Performans se izvodi na engleskom jeziku bez prevoda. Premijerno izvođenje performansa je 25. septembra u 18:00 časova u Dorćol Platz