Pesme pretkosovskog ciklusa uzimamo kao polazište za ispitivanje ideoloških matrica karakterističnih za epohu nastanka, a čije dejstvo snažno određuje i savremene društvene odnose. Fokusirani smo na pedagoški potencijal epske poezije, budući da je reč o štivu iz obavezne školske lektire (uzrast 11+). Tako se projekat može definisati i kao alternativno čitanje epike u odnosu na tradicionalan školski pristup koji glorifikuje epsku prošlost, kao i druge prošlosti, i afirmiše patrijarhat.