Prezentacija zbirke kratkih tekstova šest dramskih pisaca najmlađe generacije, nastalih kroz proces njihovog aktivnog uključivanja u redovnu školsku nastavuuz punu participaciju dece tinejdžera kojima su tekstovi i namenjeni, bilo kao publici u pozorištu,bilo kao predložak za dramsku igru ili razgovor. Projekatukazuje na višestruke pozitivne vidovesaradnje umetnika i škole, posebno kada je reč o boljem razumevanju i vrednovanju pozorišnog stvaralaštva kod dece, osnaživanju dramskog i pozorišnog stvaralaštva u školi, promovisanjučitanja drama, podsticanjudramskih pisaca na stvaranje literature za mladu publiku i slično. Deca učesnici u procesu pojaviće se i kao izvođači teksta i zajedno sa autorima pozvati prisutnu publiku da promišlja o primeni tekstova u školskim uslovima. Prezentacija/radionica namenjena je učenicima, nastavnicima, pedagozima, pozorišnim umetnicima...