U okviru projekta „Znakuj ples“ kreirana je plesna predstava sa elementima znakovnog jezika čiji su autori gluve osobe, dok jekoreograf i voditelj procesa prvi profesionalni gluvi igrač savremenog plesa u Srbiji. Predstava je nastala iz ličnih materijala koji se bave snovima i maštanjima iz detinjstva. Plesni materijali su nastali u radu sa objektom i kroz istraživanje kretanja unazad. Proces rada zasnivase na individualnom radu, kao i na radu u grupi.