Scrape se pojavio kao naslućivanje, kao osećaj - kožni, somatski. Postao je artikulacija stanja u kome su se mešala tela, plesna i ona druga. Trzaj, bol, trnjenje, koji postoje samo ako je tu neko drugi da ih oseti. Tela se pojavljuju i nestaju na rubnim zonama svetla. Privid kada se noću gleda kroz prozor automobila. U procesu nastanka predstave korišćeni su principi analize plesnog dela predloženi u istraživanju Marka Pejovića Četiri diskurzivne tačke plesne prakse.