Ljubav, hleb i priče - Događanje 24 sata je multidisciplinarni program sa predstavama, pozorišnom turom, muzikom i interaktivnim dešavanjima u trajanju od 24 sata. Program je deo projekta ExploreZ on Tour koji ZID teatar organizuje u saradnji sa POD teatrom u okviru evropskog projekta Caravan Next - Umetnost hrani budućnost.

Program je podržan od Ambasade Kraljevine Holandije u Beogradu, Ambasade Grčke, European Cultural Foundation ECF i Fonds Podium Kunsten NL.

Događanje 24 sata počinje u subotu tačno u 12:00 interaktivnim otvaranjem, performans-predavanjem Oko glumca i svet koje se brzo menja Seba Bakera i programom čiji je centralni deo u 17:00 sa novom predstavom ZID teatra Ljubav sada - predstavom koja je ceo jedan svet u malom sa ansamblom profesionalnih glumaca i građana od 12 do 70 godina. Njih dvadeset, poreklom sa pet kontinenata, a svi stanovnici Amsterdama, tragaju za univerzalnom snagom ljubavi. Kroz muziku, tekstove i igru iznose svoje mišljenje i zaključuju da je ljubav odgovor na pitanja koja nam postavlja kompleksna sadašnjica. Događanje se nastavlja pozorišnom turom i multidisciplinarnim programom sa umetnicima iz Holandije i Srbije, (performans Hleb i pesme, pozorišni koncert sa 100 učesnika) i noćnim programom do sledećeg jutra sazajedničkim nedeljnim doručkom i razgovorima do 12:00 časova. Sledi zatvaranje ovogodišnje Bitef polifonije, koja je ovim danom, budući osamnaesta, i simbolički i zvanično postala punoletna.