Gde je granica između stvarnosti i fikcije i zbog čega verujemo da je nešto stvarno, a nešto nije? Šta ako nakratko dopustimo da naša percepcija bude prevarena i otvorena za nova iskustva u kojima su granice između namernih i slučajnih događaja nejasne i upitne?

Centar za pregovore sa realnošću/ Center for Negotiating Reality međunarodna je umetnička platforma koja se bavi kreiranjem iskustava publike, koja se oslanjaju na svakodnevne situacije. Projekat je usmeren na aktivno učešće (umetničke i neumetničke) publike u unapred kreiranim scenarijima koji suptilno transformišu i/ili rekontektualizuju izabrane lokacije, te preklapaju svet fikcije, performansa i igre sa svakodnevnom realnošću.