Poezija Šimborske je na razmeđi ironije i topline i snagu nalazi tamo gde je nalazi sam život - u paradoksu. Moj je utisak da je upravo poezija bila onaj motor za svakog od glumaca da dotakne unutar sebe, spram doba i ličnih konteksta, one tačke koje su najosjetljivije. Mislim da su upravo zato glumci živo prenijeli atmosferu i osećaj sveta koji dolazi iz poezije Vislave Šimborske. Njihova gluma u gledaocu otvara sasvim lične slike. Poezija Šimborske nosi u sebi, po mom osjećaju, čitav 20. vijek, sva njegova stradanja i vaskrsavanja, a pisana je pošteno i bez zadrške. U detaljima i ritmu krije se svijest o čudu koje krijepi čitaoca. Njena poezija nosi jedno snažno osjećanje kontinuiteta postojanja, okupanog u finoj ironiji. Susret rediteljke Selme Spahić i Vislave Šimborske je plodonosan, susret dva stara znanca u duhu. Rediteljka spretno postavlja pjesnički narativ na scenu, dajući mu okvir. Poeziju osnažuje glumačkom igrom da pokaže neizrecivo. Junake vraća u svijet prapočetka da bi tamo nanovo stupili u dodir sa sobom i drugima. Predstava 4 ujutru Selme Spahić je stvaranje jednog pređela istkanog iz same poezije Šimborske, pređela koje je i divno i strašno.

Lidija Vukčević, Vijesti

 

Sat između noći i dana.

Sat s boka na bok.

Sat za tridesetgodišnjake.

Željeni sat uz pevanje petlova.

Sat kada nas se zemlja odriče.

Sat kada duva s ugaslih zvezda.

Sat, a-zar-posle-nas-ništa-neće-ostati.

 

Prazan,

Gluh, tašt sat.

Dno svih drugih sati.

 

Nikom nije dobro u četiri ujutru.

Ako je mravima dobro u četiri ujutru

- čestitamo mravima. I neka dođe peti sat,

ukoliko treba dalje živeti.

Vislava Šimborska

 

SELMA SPAHIĆ rođena je 1986. godine. Diplomirala je režiju na Akademiji scenskih umetnosti u Sarajevu. Između ostalih, potpisuje sledeće predstave: Hipermnezija (Heartefact / BITEF, Srbija), Grebanje ili Kako se ubila moja baka (BNP ZE / Heartefact, BiH / Srbija), Žene koje čiste (CNP Podgorica, Crna Gora), Tajna džema od malina (SARTR / MESS, BiH), Skupština (Narodno pozorište, Sarajevo / Kamerni teatar ’55 / SARTR, BiH), Kokoš (MESS / ZeKaeM / BITEF, BiH / Hrvatska / Srbija), Liliom (SNG Drama Ljubljana, Slovenija), tisočdevetstoenainosemdeset (SNG Drama Maribor, Slovenija), Majstor i Margarita (HNK Ivana pl. Zajca Rijeka, Hrvatska), Moja Fabrika (BNP Zenica, BiH), 4 ujutro (Pozorište Kostolanji Deže, Srbija). Stručna je saradnica na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu i umetnički direktor Internacionalnog teatarskog festivala MESS.